Vybrané koncerty, rozhlasové a televizní nahrávky

kritiky a recenze

Absolventský koncert, Aula PŠ, Kroměříž, 3.5.1962
V.Blodek: Koncert D dur pro flétnu a orchestr
Symfonický orchestr Vyšší hudební školy řídí prof. Jan Jarolím

Koncert, Osvětový dům Beroun, 13.11.1963
G.F.Händel: Sonáta a moll pro flétnu a klavír
W.A. Mozart: Koncert D dur pro flétnu a klavír
G.Enescu: Presto pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Lábová

Koncert, Mozartova obec Praha Bertramka, 14.12.1963
W.A.Mozart: Koncert D dur pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Lábová

Koncert, Studia autorů - rozhlasové studio Dukla, 24.6.1964
M.Štědroň: První kus pro flétnu, klavír a bicí nástroje (variace na téma G.Machauta)
B.Muhrová, C.Klimeš, B.Krška

Koncert, Osvětový dům Beroun, 7.5.1964
J.S.Bach: Sonáta G dur pro dvě flétny a klavír
A.Fils: Koncert D dur pro flétnu a klavír
C.Chaminade: Concertino op.107 pro flétnu a klavír
flétny B.Muhrová, prof. O.Slavíček, klavírní spolupráce M.Lábová
na koncertě byla přítomna choť dirigenta Václava Talicha

Abonentní koncert, Besední dům Brno, 7.12.1964
R.Růžička: Miniatury pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Lábová

Komorní koncert studia autorů, Stará radnice Brno, 8.12.1964
A.Piňos: Lyrické skici pro recitátora, flétnu a housle na text J.Skácela
L.Petřík, B.Muhrová, R.Šťastný
M.Kopelent: Canto intimo pro flétnu a vibrafon
B.Muhrová, B.Krška

Abonentní koncert, Besední dům Brno, 25.1.1965
A.Fils: Koncert D dur pro flétnu s doprovodem klavíru s kadencemi O.Slavíčka
C.Chaminade: Concertino pro flétnu a klavír, op. 107
klavírní spolupráce M.Máša, M.Lábová

Koncert ze skladeb starých mistrů, Městská knihovna Praha, 10.2.1965
A.Fils: Koncert D dur pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Lábová

Studiová rozhlasová nahrávka - natočeno 9.3.1965 (vysíláno 30.8.1965)
F.Emmert: Concertino pro klavír, flétnu, hoboj, basklarinet a bicí nástroje
F.Emmert, B.Muhrová, P.Slezák, O.Kosek, R.Růžička

Kammermusikabend, Kongreβsaal Linz, 5.4.1965
A.Fils: Konzert D Dur für Flöte und Klavier
klavírní spolupráce Milan Máša

Komorní zastaveníčko, televize Brno - vysíláno 16.6.1965, ČT1
R.Růžička: Trio pro flétnu, violu a harfu
B.Muhrová, F.Fajtl, M.Šperlová

Koncert, Aula PŠ Kroměříž, 7.9.1965
A.Casella: Sicilienne et Burlesque
A.Szerwanszki: Koncert č.I pro flétnu
W.A.Mozart: I. a II. věta z koncertu D dur pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Jiřina Kolmanová

Koncert laureátů a účastníků soutěží, Besední dům Brno, 18.10.1965
W.A.Mozart: Koncert D dur pro flétnu a klavír s kadencemi Ph.Taffanela
klavírní spolupráce M.Máša

Absolventský koncert, Besední dům Brno, 24.1.1966
J.S.Bach: Sonáta a moll pro flétnu sólo
W.A.Mozart: Koncert G dur pro flétnu a klavír
A.Rejcha: Dechový kvintet A dur
klavírní spolupráce J.Smýkal

Koncert, Besední dům Brno, 1.4.1966
M.Štědroň: Hannidemabalogogia pro recitátora a flétnu
M.Částek, B.Muhrová

Absolventský koncert, Besední dům Brno, 4.4.1966
A.Casella: Sicilienne et Burlesque pro flétnu a klavír
H.Dutilleux: Sonatina pro flétnu a klavír
B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce J.Smýkal

Orchestrální koncert, Stadión Brno, 18.4.1966
J.S.Bach: IV. Braniborský koncert G dur
Státní filharmonie Brno, dirigent Jan Doležal

Studiová rozhlasová nahrávka - natočena 25.4.1966 (vysíláno 5.12.1966)
C.Chaminade: Concertino pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Máša

Studiová rozhlasová nahrávka - natočeno 30.6.1966 (vysíláno  5.3.1967, 14.8.1970, 7.6.1970, 6.5.1973)
B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce J.Smýkal

5:10 - W.A.Mozart: Koncert D dur pro flétnu a orchestr ( 3. část) Koncert, Dům kultury Ostrava, 22.6.1966
W.A.Mozart: Koncert D dur pro flétnu a orchestr
Státní filharmonie Ostrava, dirigent Stanislav Koudelka

Festival Bohuslava Martinů - koncert vítězů soutěže o nejlepší interpretaci skladeb B.Martinů, Besední dům Brno, 9.10.1966
5:20 - Bohuslav Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír ( 3. část)B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Jaroslav Smýkal
rozhlasová nahrávka veřejného koncertu

přítomna choť skladatele paní Charlotta Martinů

Orchestrální koncert, Stadión Brno, 10.10.1966
J.Haydn: Koncert pro flétnu a orchestr s kadencemi O. Slavíčka
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Jan Doležal

Koncert, Mozartova obec Praha - Bertramka - salla terrena, 21.1.1967
W.A.Mozart: Koncert G dur pro flétnu s doprovodem klavíru
klavírní spolupráce Jaroslav Smýkal

Slavnostní koncert Severočeského symfonického orchestru, Kulturní dům Klášterec nad Ohří, 30.4.1967
V.Blodek: Koncert D dur pro flétnu a orchestr
dirigent Bohumil Berka

Studiová rozhlasová nahrávka - natočeno 17.11.1967 (vysíláno 14.4.1968, 29.3.1993)
M.Štědroň: Dva kusy pro flétnu, klavír a bicí nástroje
B.Muhrová-Růžičková, C.Klimeš, B.Krška

Abonentní koncert, Městský dům Přerov, 7.12.1967
V.Blodek: Koncert pro flétnu a orchestr
Symfonický orchestr Konzervatoře Kroměříž, dirigent prof. Jan Jarolím

Flétnový koncert, Aula PŠ Kroměříž, 22.4.1968
J.S.Bach: Sonáta a moll pro flétnu sólo
J.Haydn: Koncert D dur pro flétnu a klavír
S.Prokofjev: Sonáta D dur pro flétnu a klavír
A.Casella: Sicilienne et Burlesque
klavírní spolupráce M.Máša

Rok české hudby, Foyer Janáčkova divadla, 20.11.1968
A.Piňos: Čtyři lyrické skici pro recitátorku, flétnu, basklarinet a klavír na verše Jana Skácela
recitace G.Vránová, basklarinet J.Horák, klavír E.Kovárnová

Burza mladých umělců Boženy Růžičkové a Františka Maxiána, Klub SČS. Praha, 10.3.1969
C.Chaminade: Concertino op.107 pro flétnu a klavír
B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
Klavírní spolupráce D.Zaorálková

Večer mladých sólistů, Státní divadlo v Brně, 23.3.1969
C.Chaminade: Concertino, op. 107, pro flétnu a klavír
R.Růžička: Miniatury pro flétnu a klavír
B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní doprovod Drahomíra Zaorálková

7:00 - Jan Kapr: Intermezzo pro flétnu a klavír Studio soudobé hudby, Aula JAMU Brno, 21.4.1970
J.Kapr: Intermezzo pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Milan Máša
za přítomnosti autora – 1.provedení

Prémiový koncert hudební mládeže, Křížová chodba Nová radnice Brno, 2.6.1970
R.Růžička: Anna pro recitátora, alt, flétnu a harfu na text J.Nováka
M.Štědroň, E.Kynclová, B.Růžičková, M.Jílková
rozhlasová nahrávka veřejného koncertu

Festival k 25. výročí založení JAMU, Besední dům Brno, 26.11.1972
H.Dutilleux: Sonatina pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce J.Smýkal

Koncert, Velký sál Valašské Meziříčí, 31.1.1973
C.Chaminade: Concertino pro flétnu a klavír op. 107
F.Poulenc: Sonáta pro flétnu a klavír
S.Prokofjev: Sonáta D dur pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Milan Máša

4:10 - F.Poulenc: Sonáta pro flétnu a klavír ( 1. část) Studiová rozhlasová nahrávka - natočeno 1.2.1974 (vysíláno 2.6.1974 - 28.9.1980)
F.Poulenc: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Milan Máša

Rok České hudby, Aula PŠ Kroměříž, 14.3.1974
O.Palkovský: Tři nálady pro flétnu a klavír op. 48
klavírní spolupráce Marie Pravdová

Komorní koncert soudobé huby, Aula PŠ Kroměříž, 13.5.1974
K.Reiner: Šest studií pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Milan Máša
P.Vavřín: Malá preludia pro flétnu a kytaru
kytara O.Špačková

Podvečerní koncert, sál LŠU Vladimíra Ambrose Prostějov, 15.1.1975
C.Chaminade: Concertino op. 107 pro flétnu a klavír
D.Milhaud: Sonatina pro flétnu a klavír
F.Poulenc: Sonáta pro flétnu a klavír
B.Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce Milan Máša

Koncert z vybraných děl skladatelů filmové hudby, společenský sál Domu kultury Kroměříž, 12.10.1975
Š.Lucký: Sonáta pro flétnu a klavír
L.Sluka: Pohádky pro flétnu, kytaru a violoncello
M.Máša, O.Špačková, F.Rybář

Koncert na nádvoří, Nádvoří Moravského muzea Brno, 18.8.1976
M.Štědroň: "Indiánům" skladba pro sóla, komorní sbor, flétnu a bicí nástroje (první provedení)
Moravští madrigalisté - dirigent Jiří Šafařík, bicí - M.Gajdoš

Chorkonzert der Mährischen madrigalisten, Alte Aula der Universität Heidelberg, 23.11.1977
Chorkonzert der Mährischen madrigalisten, Fruchthalle Kaiserslautern, 27.11.1977
M.Štědroň: "In memoriam Sitting Bull" für Flöte, Schlagistrument und gemischten Chor

Večer Francouzské hudby, Besední dům Brno, 28.4.1978
D.Milhaud: Sonatina pro flétnu a klavír
F.Poulenec: Sonáta pro flétnu a klavír
H.Dutilleux: Sonatina pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce M.Máša

Tvůrčí dílna, Aula JAMU, 7.11.1984
S.Prokofjev: Sonáta op. 94 pro flétnu a klavír
2:25 - Leonardo Vinci: Sonáta D-dur pro flétnu a klavír ( 4. a 5. část)Leonardo Vinci: Sonáta D dur pro flétnu a klavír
klavírní spolupráce J.Skovajsa
A.Piňos: Árie pro flétnu a harfu
harfa M.Šperlová