Umělecký a pedagogický životopis

     Božena Růžičková, roz. Muhrová se začala učit hře na flétnu na Vyšší hudební škole (dnešní Konzervatoři P.J.Vejvanovského) v Kroměříži, kterou absolvovala v roce 1962 koncertem s orchestrem. Téhož roku byla přijata na JAMU v Brně do třídy prof. Oldřicha Slavíčka. Vysokoškolské studium ukončila roku 1966 s vyznamenáním a pak se věnovala sólistické a pedagogické činnosti. Deset let působila na kroměřížské konzervatoři jako profesorka hry na flétnu a od roku 1976 až dosud vyučuje na konzervatoři v Brně.

     Během své umělecké kariéry pořádala sólové recitály a účinkovala jako sólistka s filharmonickými orchestry v Ostravě, Teplicích, Olomouci a Brně. Spolupracovala s pianisty Drahomírou Zaorálkovou, Milanem Mášou, Jaroslavem Smýkalem a Jiřím Skovajsou. Účastnila se mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Budapešti, kde obdržela čestné uznání. Jako finalistka mezinárodní soutěže dechových nástrojů konané při Pražském jaru, získala čestné uznání I. stupně. Stala se nositelkou první ceny v soutěžio nejlepší interpretaci děl Bohuslava Martinů konané roku 1966 v Brně. Na koncertu vítězů byla přítomna choť skladatele paní Charlotte Martinů. Již během studií reprezentovala JAMU na koncertech v rakouském Linci. Z pozdějších aktivit nelze opomenout její spolupráci s Moravskými madrigalisty řízenými PhDr. Jiřím Šafaříkem, se kterými absolvovala koncertní turné po Německu (mj. v Kaiserslauternu a Heidelbergu). Premiérovala skladby soudobých autorů např. P.Čotka, F.Emmerta, J.Kapra, A.Piňose, M.Štědroně a dalších, za jejichž interpretaci byla několikrát oceněna Českým hudebním fondem v Praze. Odborná kritika vyzdvihovala její stylovou interpretaci, technickou vytříbenost hry a výsostnou muzikalitu. Rozhlasové nahrávky doplňují její umělecký profil.

     Sólistické zkušenosti uplatňuje prof. Růžičková ve své pedagogické práci. Její flétnovou třídou prošlo téměř sedmdesát studentů. Přes třicet jejích bývalých žáků pokračovalo ve studiu na vysokých školách. Někteří z nich vyučují na konzervatořích, hráčsky vytříbení absolventi zaujímají místa v orchestrech České republiky a jiní jsou pedagogy ZUŠ.

     Prof. Růžičková je často zvána jako předsedkyně a členka porot řady flétnových a komorních soutěží (základních uměleckých škol,  konzervatoří, mezinárodní soutěže ve hře na flétnu při Pražském jaru 2009, Concertina Praga 2012). O své metodice hry na flétnu přednášela na konzervatořích v Českých Budějovicích, Plzni a Brně. Dokladem její pedagogické práce jsou úspěšná koncertní a soutěžní vystoupení jejích žáků (např. Kristina Vaculová se stala laureátkou a nositelkou první ceny mezinárodní soutěže Concertino Praga 2001, na soutěžní přehlídce konzervatoří ČR 2003 v Ostravě obdržely Jana Lukášová v nižší a Iveta Kundrátová ve vyšší kategorii první ceny a ve stejné soutěži se stala Kundrátová absolutní vítězkou hry na flétnu; Karolíně Smutné byla udělena v roce 2007 1. cena na mezinárodní soutěži v makedonské Skopje a Cena Pepi Siona pro nejlepšího flétnistu. Tato studentka roku 2008 získala první cenu v Národní soutěži Concertino Praga). Na jaře roku 2004 natočili studenti flétnové třídy Daniel Havel, Jana Lukášová, Iveta Kundrátová a Kristina Vaculová devět skladeb pro Český rozhlas Brno. Téměř každoročně se stává prof. Růžičková konzultantkou svých žáků, stipendistů Nadace ČHF, při plnění jejich závazků v nastudování nejméně pěti skladeb soudobých autorů.

    V roce 1986 byla prof. Růžičková pověřena vedením dechového oddělení, jednoho z největších na brněnské konzervatoři. Její snahou bylo, aby dechové oddělení svými výsledky podepřelo uměleckou úroveň školy. Dbala na to, aby se při všeobecně zvyšující úrovni hry na dechové nástroje stupňovaly nároky ze strany vyučujících na práci a výsledky studentů. Dvacetileté vedení dechového oddělení ukončila v roce 2006, ve výuce na konzervatoři však nadále pokračuje a vychovává další generace flétnistů.